Uppdateringar

Virtuell bilo testa här

SM-ställning och SM-seedning finns här

 

Några bilder från MK Orion

 

Lördagen den 28/9 Kör Motorhistoriska sällskapet sin nattorientering för bilar som är 30 är eller äldre

Startavgift 150 kr och första start 18:00.  8 mil lång bana.Startplats Skepptuna

xlsPrel_startlista_2013.xls

pdfPM1.pdf

pdfNattresultat2013.pdf

pdfKommentarer_från_MHS_Nattorientering_2013.pdf

pdfFacit_frågor.pdf

Bilder från Start och mål i Skepptuna bygdegård finns här  

och här

Mer info hos mhs