Lördagen den 26/9 Kör Motorhistoriska sällskapet sin nattorientering för bilar som är 30 är eller äldre

Startavgift 150 kr och första start 18:00.  8 mil lång bana.Startplats Lohärads bygdegård

Prel_startlista_Nattorientering_2015.xlsx

mhspm2015.doc

 Resultat_MHS_nattorientering_2015-09-26.xlsx

Mer info hos mhs